Myslíte na svoju budúcnosť, či budúcnosť svojich detí?Otvárate si nový biznis? Sme tu pre Vás:

ZLATA s.r.o.

Otvárate si nový biznis a radi by ste celú agendu ohľadne miezd, účtovníctva a DPH presunuli na externého dodávateľa? Sme tu pre Vás: www.zlata.sk

 

Máte už svoj zabehnutý biznis ale:

 

– radi by ste znížili náklady spojené so spracovaním miezd a personalistiky? Sme tu pre Vás!

– radi by ste znížili náklady spojené s vedením účtovníctva? Sme tu pre Vás: www.zlata.sk

– uvažujete o výraznom znížení administratívnych nákladov spojených s účtovníctvom formou on-line vedenia účtovníctva? Sme tu pre Vás: www.zlata.sk

 

Nakupujete tovar a služby v iných členských štátoch Európskej únie so zahraničnou DPH a chcete si nárokovať jej vrátenie? Sme tu pre Vás: www.zlata.sk